Užsisakykite dabar

95 kodas kursų kaina

95kodas (150 val.) kategorijos kursaiKaina
Standartinė kaina250,00 
 
95kodas (35 val.) kategorijos kursaiKaina
Standartinė kaina50,00 
 
C+CE+95kodas  kategorijos kursaiKaina
Standartinė kaina1120,00 
 

95 KODAS

Kas  yra „95 kodas“?

„95 kodas“ – pradinė profesinė kvalifikacija arba kvalifikacijos tobulinimo periodiniai mokymai kroviniams ir/arba keleiviams vežti. Skaičius „95“ su atitinkama data įrašomas vairuotojo pažymėjime ties atitinkama įgyta kategorija (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE).

Kas yra pradinė profesinė kvalifikacija?

Tai kvalifikacija, kurią turi įgyti nauji C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojai. Ši kvalifikacija yra privaloma:
nuo 2008 m. rugsėjo 10 d. D1, D1E, D, DE kategorijų vairuotojams, kurie veža keleivius komerciniais tikslais.
nuo 2009 m. rugsėjo 10 d. –  C1, C1E, C, CE kategorijų vairuotojams, kurie veža  krovinius komerciniais tikslais.

Išklausius pradinės profesinės kvalifikacijos kursą ir sėkmingai išlaikius pradinės profesinės kvalifikacijos egzaminą suteikiamas kvalifikacijos pažymėjimas. Pateikus kvalifikacijos pažymėjimą VĮ „Regitra“ į vairuotojo pažymėjimą įrašomas Europos Bendrijos kodas (95) ir data, iki kurios galioja kvalifikacija.

Kokio amžiaus galima pradėti mokytis?

Vairuotojai pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinius patvirtinančius kvalifikacijos pažymėjimus skubos tvarka įgyti gali:

C, CE kategorijų transporto priemones nuo 21 metų.
D kategorijos transporto priemones nuo 24 metų.

Kam privalomi periodinio profesinio mokymo kursai?

Vairuotojams, įgijusiems:

C, CE kategorijų transporto priemonių vairavimo teisę iki 2009 m. rugsėjo 10 d.
D kategorijos transporto priemonės vairavimo teisę iki 2008 m. rugsėjo 10 d.

Kada turi būti baigti periodinio profesinio mokymo kursai?

Kas 5 metus po kiekvieno periodinio mokymo ar pradinės profesinės kvalifikacijos mokymo kursų baigimo.

Kiek laiko galioja pradinės profesinės kvalifikacijos ir periodinio profesinio mokymo pažymėjimas?

Galioja 5 metus.
Profesinės kvalifikacijos periodinio tobulinimo mokymo kursai trunka 35 mokymo valandas. Mokymo kursus sudaro  5 dalys po 7 mokymo valandas.

Kam privalomi pradinės profesinės kvalifikacijos mokymo kursai?

Vairuotojams, įskaitant Lietuvos Respublikos vežėjų įdarbintiems ne Europos Sąjungos piliečiams, vežantiems keleivius arba krovinius komerciniais tikslais atitinkamai C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų autotransporto priemonėmis Europos Sąjungos teritorijos keliais.
Europos Sąjungos valstybių piliečiams – valstybėje, kurioje jie nuolat gyvena. Nuolatinė gyvenamoji vieta yra vieta, kurioje asmuo paprastai gyvena bent 185 dienas kiekvienais kalendoriniais metais.

Kam neprivalomi pradinės profesinės kvalifikacijos mokymo kursai?

Keleivius ar krovinius vežantiems nekomerciniais tikslais,
Transporto priemones vairuojantiems asmeniniais tikslais,
Naudojantiems transporto priemones praktinio vairavimo mokymui, gelbėjimui, viešosios tvarkos palaikymui, kitų specialiųjų darbų atlikimui,
Vairuojantiems transporto priemones, kurių maksimalus leistinas greitis neviršija 45 km/val.

Kokios reikalingos transporto priemonių kategorijos norint įgyti pradinę profesinę kvalifikaciją krovinius arba keleiviams vežti?

Prieš įgydamas pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinius ar keleivius patvirtinantį kvalifikacijos pažymėjimą, vairuotojas neprivalo įgyti teisės vairuoti C, CE, D  kategorijų transporto priemones, bet privalo turėti teisę vairuoti B kategorijos motorines transporto priemones.
Vairuotojai kartu gali mokytis ir įgyti teisę vairuoti atitinkamos (-ų) kategorijos (-ų) motorinę (-es) transporto priemonę (-es) ir PRADINĖS PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS įgijimo kursus kroviniams arba keleiviams vežti.

Kvalifikacijos pažymėjimo ir vairuotojo profesinės kvalifikacijos periodinio tobulinimo pažymėjimo galiojimo laikas vairuotojo pažymėjime.

Atsižvelgiant į vairuotojo pažymėjimo galiojimo laiką vairuotojui gavus kvalifikacijos pažymėjimą arba vairuotojo profesinės kvalifikacijos periodinio tobulinimo pažymėjimą, VĮ „Regitra“ sprendimu į vairuotojo pažymėjimą įrašomos kvalifikacijos galiojimo laikas gali būti pratęstas arba sutrumpintas, atsižvelgiant į vairuotojo pažymėjimo galiojimo terminą, kad kvalifikacijos galiojimo laikas sutaptų su vairuotojo pažymėjimo galiojimo pabaigos data, arba siekiant, kad kvalifikacijos kėlimas būtų vykdomas palaipsniui. Tačiau negalima nustatyti trumpesnio nei treji arba ilgesnio nei septyneri metai laikotarpio.

Kur pristatyti pradinę profesinę kvalifikaciją ir periodinį profesinę mokymą patvirtinančius pažymėjimus?

Pradinę profesinę kvalifikaciją ar periodinį kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančius pažymėjimus  vairuotojai turi pateikti valstybės įmonei „Regitra“. Ji pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nustatytą tvarką, išduoda ar keičia vairuotojų pažymėjimus prie tų kategorijų transporto priemonių, kurias vairuotojas turi teisę vairuoti ir gavo pradinę profesinę kvalifikaciją arba periodinį kvalifikacijos tobulinimą patvirtinantį pažymėjimą, įrašo Europos  Bendrijos  kodą (95) ir profesinės kvalifikacijos galiojimo datą.